Aan dit onderzoek doen voldoende vrijwilligers mee. U kunt zich hiervoor niet meer inschrijven of afmelden.

Gezonde proefpersonen gevraagd voor geneesmiddelenonderzoek

Geslacht Man

Leeftijd van 18 tot en met 45

Rookgedrag Niet

BMI van 18 tot en met 30

Bereken uw BMI hier

Locatie onderzoek

Wat is de dienst Geneesmiddelenonderzoek?

De dienst Geneesmiddelenonderzoek van het UZ Gent voert klinische studies uit waarbij nieuwe studiemedicatie 
onderzocht wordt bij proefpersonen. Deze studies worden uitgevoerd volgens strikte wet- en regelgeving en zijn 
steeds goedgekeurd door de Commissie voor Medische Ethiek. De veiligheid en gezondheid van proefpersonen 
wordt van nabij gevolgd.

 

Wat wordt onderzocht?

In deze klinische studie onderzoeken we een nieuw geneesmiddel dat wordt ontwikkeld voor de behandeling 
van malaria, een ziekte veroorzaakt door een parasiet die wordt overgedragen via geïnfecteerde muggen. Dit 
geneesmiddel is nog niet goedgekeurd voor verkoop en zal oraal (via de mond) worden toegediend.

De studie bestaat uit 3 panels (A, B en C). Momenteel zijn we op zoek naar extra kandidaten voor panel B met 
8 proefpersonen per panel. U kan slechts aan 1 panel deelnemen.

 

Kom ik in aanmerking?

Om deel te nemen aan de studie, moet u voldoen aan deze criteria:

 • U bent een gezonde volwassen man (18-45 jaar, uitersten inclusief)
 • Uw body mass index (BMI) ligt tussen de 18 en 30 kg/m2
 • U hebt of had geen ernstige aandoeningen
 • U gebruikt geen (chronische) medicatie
 • U hebt geen allergie voor latex, medicatie of voeding
 • U rookt niet of bent minstens 3 maanden gestopt met roken en u gebruikt geen drugs
 • U hebt geen bloed gegeven of geen belangrijke operatie ondergaan in de 4 weken voor de 
  screening
 • U hebt niet deelgenomen aan een andere klinische studie in de 4 weken voor de screening 

 

Hoe verloopt de studie?

De studie bestaat uit 2 vooronderzoeken, 4 behandelingsperiodes en een eindonderzoek.

Tijdens het eerste vooronderzoek voeren we algemene onderzoeken uit om te beoordelen of u geschikt bent 
om aan de studie deel te nemen: lichamelijk onderzoek, gewicht, lengte, ademhaling, temperatuur, 
elektrocardiogram, bloeddruk, pols, bloedonderzoek en urineonderzoek.
Tijdens het tweede vooronderzoek voeren we een bloed- en urineonderzoek uit en mogelijk een covidtest.

Iedere behandelingsperiode duurt 6 dagen en u overnacht telkens 2 nachten in het onderzoekscentrum (dag-1 
tot dag 2). U krijgt tijdens iedere behandelingsperiode 1 keer medicatie toegediend via de mond (op dag 1). U 
krijgt het studiegeneesmiddel of een placebo (middel zonder actieve stof). In panel A wordt een vetrijk ontbijt 
geserveerd op dag 1 in 1 van de 4 behandelingsperiodes.

Tijdens de studie wordt op verschillende tijdstippen bloed geprikt, bloeddruk en hartritme gemeten, een 
elektrocardiogram genomen, een lichamelijk onderzoek uitgevoerd …

 

Wanneer word ik op de dienst verwacht?

Om deel te kunnen nemen aan de studie, moet u beschikbaar zijn op alle data van het door u gekozen panel.

 

  Panel B
Vooronderzoek 1
(duur: ongeveer 4
uur) 
Onderling af te spreken 
Vooronderzoek 2
(duur: ongeveer 2
uur)
Maandag 31 oktober 2022 om 10 u. 
Behandeling
(2 overnachtingen)
Toediening 1 
Vanaf woensdag 2 november 2022 om 
21 u. t.e.m. vrijdag 4 november 2022 rond 
10 u
Korte opvolgvisites 
(ongeveer 1 uur, 
voormiddag)
Zaterdag 5 november 2022 (8.30-9.30 u.)
Zondag 6 november 2022 (8.30-9.30 u.)
Maandag 7 november 2022 (8-9 u.)
Dinsdag 8 november 2022 (8-9 u.)
Behandeling
(2 overnachtingen)
Toediening 2
Vanaf woensdag 7 december 2022 om 
21 u. t.e.m. vrijdag 9 december 2022 rond 
10 u.
Korte opvolgvisites 
(ongeveer 1 uur, 
voormiddag)
Zaterdag 10 december 2022 (8.30-9.30 u.)
Zondag 11 december 2022 (8.30-9.30 u.)
Maandag 12 december 2022 (8.30-9.30 u.)
Dinsdag 13 december 2022 (8.30-9.30 u.)
Behandeling
(2 overnachtingen)
Toediening 3
Vanaf zondag 29 januari 2023 om 21 u.
t.e.m. dinsdag 31 januari 2023 rond 10 u.
Korte opvolgvisites 
(ongeveer 1 uur, 
voormiddag)
Woensdag 1 februari 2023 (8-9 u.)
Donderdag 2 februari 2023 (8-9 u.)
Vrijdag 3 februari 2023 (8-9 u.)
Zaterdag 4 februari 2023 (8-9 u.
Behandeling
(2 overnachtingen)
Toediening 4
Vanaf zondag 5 februari 2023 om 21 u.
t.e.m. dinsdag 7 februari 2023 rond 10 u
Korte opvolgvisites 
(ongeveer 1 uur, 
voormiddag)
Woensdag 8 februari 2023 (8-9 u.)
Donderdag 9 februari 2023 (8-9 u.)
Vrijdag 10 februari 2023 (8-9 u.)
Zaterdag 11 februari 2023 (8.30-9.30 u.)
Eindonderzoek
(ongeveer 2 uur)
Dinsdag 21 februari 2023 om 9 u.

 

Wat zijn de vergoedingen?

 • 50 euro voor het eerste vooronderzoek (geen reiskostenvergoeding).
 • 50 euro voor het tweede vooronderzoek (geen reiskostenvergoeding).
 • 3000 euro voor de volledige studie bij een goede medewerking. Deze vergoeding is inclusief de 
  vergoeding voor de vooronderzoeken. U krijgt ook een reiskostenvergoeding van 0,30 euro vanaf de 
  eerste km (met een maximum van 110 km voor een enkele reis).
 • 350 euro voor reserves die mee binnenkomen op de vooravond van het onderzoek. Deze vergoeding is 
  inclusief de vergoeding voor de vooronderzoeken.

Er wordt geen vergoeding uitbetaald:

 • als u tijdens het vooronderzoek of vóór de eerste dosering positief test op drugs of nicotine.
 • als u zelf beslist om toch niet deel te nemen aan de studie.

Wanneer u effectief deelneemt aan de studie, zal uw vergoeding na het eindonderzoek berekend worden. De 
uitbetalingstermijn is ongeveer 4 tot 8 weken.

 

Welke regeling geldt voor reserveproefpersoon?

 • U voldoet aan alle criteria om deel te nemen aan de studie. 
 • U bent beschikbaar op alle data van de studie. 
 • U komt mee binnen met de andere proefpersonen op woensdag 2 november 2022.
 • U blijft tot donderdag 3 november 2022 rond 11 uur.
 • De reservevergoeding wordt na 4 tot 8 weken uitbetaald. Er wordt geen vergoeding uitbetaald als u zelf 
  beslist om toch niet deel te nemen aan de studie.

 

Hoe meld ik mij aan?

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijvingsformulier van de studie.

link2trials

© 2022 Link2Trials