Een onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van een mogelijk nieuw middel in patiënten met vasomotorische symptomen

Geslacht Vrouw

Leeftijd van 40 tot en met 65

BMI van 18 tot en met 38

Bereken uw BMI hier

Locatie onderzoek

De OASIS-1 studie:

een onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van een mogelijk nieuw middel in patiënten met vasomotorische symptomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om meer te weten te komen over de werkzaamheid en veiligheid van dit mogelijk nieuwe middel.

 

Opvliegers zijn het meest kenmerkende symptoom van de overgang. Hoewel we de oorzaak ervan nog steeds niet helemaal kennen, wordt vermoed dat opvliegers het gevolg zijn van veranderingen in de hypothalamus, het deel van de hersenen dat de lichaamstemperatuur regelt.

U herkent misschien de volgende klachten: 

 • Een gevoel van sterke hitte in uw bovenlichaam
 • Een versnelde hartslag
 • Angstgevoelens
 • Slecht slapen

 

Wie komt in aanmerking?

U kunt mogelijk meedoen aan de OASIS-1 studie als u: 

 • Een vrouw tussen de 40 en 65 jaar oud bent;
 • De afgelopen 6 maanden niet ongesteld bent geweest;
 • Opvliegers ondervindt en op zoek bent naar een andere optie voor behandeling van uw klachten.

 

Waarom meedoen?

Als u in aanmerking komt en besluit om mee te doen, krijgt u mogelijk:

 • Orale studiemedicatie en studiegerelateerde zorg van de studiearts en zijn/haar ervaren medewerkers zonder hiervoor te hoeven betalen;
 • Informatie over de menopauze en hoe u uw klachten onder controle kunt houden;
 • Extra controles en onderzoeken
 • Een redelijke vergoeding van uw reis- en parkeerkosten.

 

Wat houdt de studie in?

De Oasis-1 studie kijkt naar de veiligheid en werkzaamheid van een niet-hormonaal oraal studiegeneesmiddel voor opvliegers. De totale studie duurt 32-34 weken. De visite frequentie is elke 4-6 weken. 

 

Vergoeding 

Voor deelname aan het onderzoek ontvangt u een redelijke vergoeding van uw parkeer- en reiskosten.

Wat is een medischwetenschappelijke studie? 

Tijdens medisch-wetenschappelijke studies (ook wel klinische studies genoemd) worden nieuwe manieren onderzocht om ziekten te voorkomen, op te sporen, te diagnosticeren of te behandelen. Ze helpen vaststellen of de studiegeneesmiddelen veilig en effectief zijn. Een studiegeneesmiddel wordt onderzocht om te zien of een ziekte of medische aandoening verbetert als u het gebruikt. Uw rechten, veiligheid en privacy worden gerespecteerd en beschermd door de studiemedewerkers, en uw deelname is altijd geheel vrijwillig

 

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd om meer te weten te komen over een nieuw geneesmiddel.

In dit onderzoek bekijken we: 

 • Hoe goed het te onderzoeken middel werkt bij deelnemers met opvliegers;
 • Of het te onderzoeken middel veilig is voor de deelnemers en welke invloed het op het lichaam heeft;
 • Hoe het geneesmiddel in dit onderzoek in het lichaam wordt verspreid en door het lichaam wordt afgebroken en uitgescheiden. Dit heet "farmacokinetiek". 

 

We vergelijken de werking van het te onderzoeken middel met de werking van een placebo. Een placebo is een middel zonder werkzame stof, een ‘nepmiddel’. Het gebruik van een placebo helpt onderzoekers te weten te komen of het onderzoeksgeneesmiddel werkt.

 

Achtergrond van het onderzoek


Het onderzoeksgeneesmiddel is in Nederland nog niet goedgekeurd voor de verkoop. Dit betekent dat het alleen kan worden gebruikt in onderzoeken, zoals dit onderzoek. Na de menopauze wordt het centrum voor de temperatuurregulatie dat zich in uw hersenen (de "thermostaat van uw lichaam") bevindt gevoeliger voor kleine veranderingen in lichaamstemperatuur. Wanneer uw "thermostaat" denkt dat uw lichaam te warm is, begint het met een aaneenschakeling van voorvallen, opvliegers, om u af te koelen. Het te onderzoeken middel is een niet-hormonaal geneesmiddel dat werkt op één deel van uw hersenen om dergelijke temperatuurveranderingen onder controle te houden en vervolgens de opvliegers te verminderen.

 

Hoe verloopt het onderzoek?

Dan duurt dat in totaal ongeveer 9 maanden. U bezoekt het ziekenhuis ongeveer 9 keer, en er zal 1 telefonisch contact plaatsvinden. De onderzoekers kunnen ook telefonisch contact met u opnemen

Stap 1: bent u geschikt om mee te doen? 
We willen eerst weten of u geschikt bent om mee te doen (screening). Daarom doet de onderzoeker een aantal onderzoeken: o.a. lichamelijk onderzoek, inwendig gynaecologisch onderzoek, bloed- en urineonderzoek, zwangerschapstest, mammografie, uitstrijkje, transvaginale echo, endometriumbiopsie, hartfilmpje.

Stap 2: de behandeling
U gaat 26 weken het te onderzoeken middel en/of placebo gebruiken. U zult gedurende 26 weken eenmaal daags 2 capsules van het onderzoeksgeneesmiddel of overeenstemmende placebo innemen, met of zonder voedsel, voordat u naar bed gaat. U moet het onderzoeksgeneesmiddel bewaren volgens de instructies op het etiket van het onderzoeksgeneesmiddel, uw onderzoeksarts zal dit uitleggen.

Stap 3: onderzoeken en metingen 
Voor het onderzoek is het nodig dat u 9 keer in 9 maanden naar het ziekenhuis komt. Een bezoek duurt gemiddeld 1,5 uur sommige bezoeken duren langer, bijvoorbeeld wanneer het invullen van vragenlijsten tot 45 minuten duurt, of wanneer twee bloedafnames met een tussenpoos van minimaal 1 uur nodig zijn. Er worden weer enkele van de bovengenoemde onderzoeken verricht.

Stap 4: nacontrole 
Aan het einde van uw deelname, nadat u bent gestopt met het onderzoeksgeneesmiddel, vindt er een vervolgbezoek plaats.

 • Man
 • Vrouw

U ontvangt een email die u dient te bevestigen

DD-MM-YYYY (e.g. 28-11-2022)

Uw lengte of gewicht is geen realistisch getal

Uw lengte of gewicht is geen realistisch getal

 • Ja
 • Nee
 • Ik weet het niet zeker

 • Ja
 • Nee

 • Ja, namelijk:
 • Nee
 • Ik weet het niet of niet van toepassing

 • Ja
 • Nee

 • Hierbij geef ik toestemming aan Link2Trials om de door mij verstrekte persoonsgegevens op te slaan in mijn persoonlijke profiel en te verwerken voor de doeleinden genoemd in de toestemmingsverklaring. Bekijk deze hier.

  Welke gegevens verzamelen we?

  Wanneer u een account registreert, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen.

  • Wij vragen uw naam, adres, postcode en woonplaats om contact met u op te kunnen nemen, bijvoorbeeld om afspraken te maken of informatie naar u te zenden.
  • Daarnaast hebben wij uw telefoonnummer nodig om telefonisch contact met jou te kunnen opnemen en een herinneringsbericht te zenden.
  • Om uw account aan te maken vragen we uw e-mailadres. Deze hebben wij ook nodig om per e-mail contact met u op te nemen, bijvoorbeeld voor het versturen van bevestigings- en herinneringsmails. Daarnaast sturen wij e-mails om u te attenderen op een nieuw onderzoek.
  • Wij hebben uw adres, postcode en woonplaats nodig om (lokale) onderzoeken of studies binnen een bepaalde straal te kunnen weergeven.
  • Uw tijdszone en taal en land combinatie worden verwerkt om de juiste tijd en taal voor u te kunnen weergeven.
  • Om uw account te beveiligen, wordt uw IP-adres verwerkt.

  Deze persoonsgegevens zijn nodig voor de (beoogde) uitvoering van een overeenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet aangaan en u niet inzetten als proefpersoon. Bovendien vragen wij vooraf toestemming aan u voor het verwerken van deze gegevens.

  Onderzoeksdoeleinden: bijzondere gegevens
  Daarnaast worden bepaalde gegevens gevraagd voor onderzoeksdoeleinden, om te zien of u een match bent met het betreffende onderzoek en om het onderzoek uit te kunnen voeren. Dit zijn onder andere persoonsgegevens met betrekking tot uw geslacht, leeftijd, medicijngebruik, vruchtbaarheid, lengte en gewicht, alcoholgebruik, rookgedrag en andere medische en/of gezondheidsgegevens.

  Een groot deel van deze gegevens zijn bijzondere gegevens in de zin van de AVG. Omdat dit gevoelige gegevens zijn, gaan wij er zorgvuldig mee om. Deze gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming.  Volledige privacy verklaring

  PRIVACYVERKLARING

  April 2022

  www.proefpersonen.nl

   

  Over ons

  Link2Trials is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (hierna: AVG).

  Welke gegevens verzamelen we en voor welke doeleinden

  Wanneer u een account registreert, wordt u eerst gevraagd om de volgende gegevens in te vullen:

  • Om uw account aan te maken vragen we uw e-mailadres en wachtwoord.

  Na het bevestigen van uw emailadres vragen wij u uw profiel aan te vullen met de volgende gegevens:

  • Wij vragen uw naam, adres, postcode en woonplaats om contact met u op te kunnen nemen, bijvoorbeeld om afspraken te maken of informatie naar u te zenden.
  • Daarnaast hebben wij uw telefoonnummer nodig om telefonisch contact met u te kunnen opnemen en een herinneringsbericht te zenden. Wij gebruiken uw adres, postcode en woonplaats  om (lokale) onderzoeken of studies binnen een bepaalde straal vanaf uw adres te kunnen weergeven.
  • Uw tijdszone en taal land combinatie worden verwerkt om de juiste tijd en taal voor u te kunnen weergeven.
  • Om uw account te beveiligen, wordt uw IP-adres opgeslagen
  • Uw reeds opgeslagen e-mailadres hebben wij ook nodig om per e-mail contact met u op te nemen, bijvoorbeeld voor het versturen van bevestigings- en herinneringsmails. Daarnaast sturen wij e-mails om u te attenderen op een nieuw onderzoek.

  Daarnaast worden bepaalde bijzondere persoonsgegevens gevraagd voor onderzoeksdoeleinden, om te beoordelen of u matcht met de eisen die worden gesteld aan het betreffende onderzoek en om daarna het onderzoek met u te kunnen uitvoeren. De gegevens die voor onderzoeksdoeleinden kunnen worden gevraagd zijn onder andere persoonsgegevens met betrekking tot uw geslacht, leeftijd, medicijngebruik, vruchtbaarheid, lengte en gewicht, alcoholgebruik, rookgedrag en andere medische en/of gezondheidsgegevens.

  Wanneer u zich voor een specifiek onderzoek inschrijft zullen een deel van de bovenstaande gegevens, waaronder ook de gegevens gerelateerd aan uw gezondheid (bijzondere persoonsgegevens) gevraagd worden. Zonder deze bijzondere gegevens kunnen wij namelijk geen match maken tussen u en de beschikbare onderzoeken. Het soort en hoeveelheid bijzondere persoonsgegevens kan per onderzoek verschillen omdat wij alleen de gegevens verzamelen die noodzakelijk zijn voor dat specifieke onderzoek.

  Wij vragen u om toestemming

  Bijzondere persoonsgegevens mogen wij alleen verwerken als u daarvoor toestemming geeft. Bij het aanmaken van een account vragen wij u daarom om uitdrukkelijke toestemming om de door u opgegeven (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken voor bovenstaande doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd intrekken.

  Met wie delen we uw persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van Link2Trials een deel van de verwerking op zich zullen nemen. Zo maken wij gebruik van een externe partij die zorgt voor dedicated hosting van de persoonsgegevens. Deze partij is gecertificeerd om medische gegevens op te slaan. Deze partij is een verwerker, in de zin van de AVG.

  Nadat u zich heeft ingeschreven voor een specifieke studie of een specifiek project, worden uw (bijzondere) persoonsgegevens gedeeld met onderzoeksinstellingen, die al dan niet contact met u zullen opnemen om deel te nemen aan de specifieke studie of het specifieke project.

  Wij verifiëren vooraf of deze instellingen erkende onderzoeksinstellingen zijn en zich daarmee houden aan de nationale wet- en regelgeving. Uw persoonsgegevens worden in principe alleen doorgegeven aan onderzoeksinstellingen binnen het land waar u woonachtig bent.

  Door middel van een interface op onze website worden ook persoonsgegevens uitgewisseld met sociale media, zoals Facebook, waardoor Facebook u en andere gebruikers relevante advertenties kan tonen.

  Beveiliging persoonsgegevens

  Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Wij zorgen ervoor dat het account gebruik maakt van een beveiligde/gecodeerde SSL-verbinding. Daarnaast maken wij gebruik van twee-factor-authenticatie en zorgen wij voor encryptie van uw wachtwoord.

  Bewaartermijn

  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

  Uw persoonsgegevens worden in principe bewaard totdat u uw account bij ons opzegt. Op het moment dat u uw account opzegt, worden de persoonsgegevens binnen uiterlijk 72 uur verwijderd.

  Indien u zich ingeschreven heeft op een specifieke studie en geen account aangemaakt heeft bij ons, dan worden de gegevens die u heeft opgegeven gebruikt voor het aanmeldingsproces op die specifieke studie. Binnen 90 dagen na het einde van het onderzoek worden uw studie specifieke gegevens verwijderd.

  Inactieve accounts vragen wij per e-mail om hun account weer te activeren. Persoonsgegevens in accounts die al langer dan 10 jaar niet actief zijn, worden na deze termijn verwijderd.

  De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

  Rechten

  U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wil weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

  Wanneer u ons toestemming heeft gegeven om bepaalde gegevens van u te verwerken, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

  Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

  Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via helpdesk@link2trials.com. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk, maar altijd binnen 4 weken in behandeling nemen.

  U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Deze klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Wijzigingen

  Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Bedankt uw aanmelding is goed ontvangen!. U ontvangt een email die u dient te bevestigen. U zult binnen enkele weken een reactie krijgen
Er is een fout opgetreden. Probeer het nogmaals of contact link2trials
link2trials

© 2022 Link2Trials